top of page

HARIDUSTEE

HARIDUSTEHNOLOOGIA, MAGISTRIKRAAD

2011-2013

Tallinna Ülikool, digitehnoloogiate osakond

Magistritöö: "Täiskasvanute koolitajate hinnang oma haridustehnoloogilistele pädevustele"

ANDRAGOOGIKA, MAGISTRIKRAAD

2007-2009

Tallinna Ülikool, andragoogika osakond

Magistritöö: "Täiskasvanukoolitajate professionaalset suhtlemist toetav virtuaalne praktikakogukond"

TÄISKAVANUTE KOOLITAJA, TASE 7

alates 2012

Kutse väljastaja ETKA Andras

bottom of page