top of page

LÄBIVIIDUD KOOLITUSED

 • 2024, Designing learning sessions in blended learning (2 ak.t), FOREE projektimeeskond

 • 2024, Kaasavate koosolekute läbiviimine MS Teamsis (3 ak.t), Kultuuriministeerium, Innowise OÜ tellimusel

 • 2024, E-kursuse disainimine (2 ak.t),  Tallinna Ülikooli koolitus- ja konverentsikeskus

 • 2024, Koolitusruumist e-õppesse: praktilised sammud tõhusa e-õppe loomiseks (3,5 ak.t), Tallinna Strateegiakeskus

 • 2024, Õppijakeskse e-kursuse disainimine (4 ak.t), Tallinna Ülikool, Haridusteaduste instituut

 • 2023, Täiskasvanuõppe õppedisaineri koolitus (95 ak.t), Innowise OÜ

 • 2023, E-portfoolio koostamine (3 ak.t), Innowise OÜ

 • 2023, Interaktiivsete ja kaasavate veebiseminaride läbiviimine (3,5 ak.t), Erasmus+ ja Euroopa Solidaarsuskorpuse programmide agentuur

 • 2023, Täiskasvanud õppijat toetav e-kursuse disain (6 ak.t), Tallink AS

 • 2023, Õppematerjalide koostamine digivahenditega (6 ak.t), Domus Dorpatensis Teaduse ja Kultuuri SA, Innowise OÜ tellimusel 

 • 2023, Digivahendite kasutamine koolitusel (8 ak.t), Eesti Maksu- ja Tolliamet

 • 2023, Digiriigiakadeemia arenduskoolitus ametnikele (4 ak.t), Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium

 • 2023, Koolitajate koolitus digivaldkonna koolitajatele (4 ak.t), E-riigi Akadeemia

 • 2023, Koosolekute läbiviimine MS Teamsis (4 ak.t), Kultuuriministeerium

 • 2023, Digitöötoa planeerimine ja läbiviimine (4 ak.t), Eesti Noorsootöötajate Kogu

 • 2022 - 2023, Digivahendid õppimiseks ja õpetamiseks. Õppematerjalide loomine (16 ak.t), Sisekaitseakadeemia, Innowise OÜ tellimusel.

 • 2022-2023, Täiskasvanute koolitaja väljaõpe. Digivahendid õppimiseks ja õpetamiseks. Õppematerjalide loomine (14 ak.t), Innowise OÜ

 • 2022, Täiskasvanuõppe õppedisaineri koolitus (95h), Innowise OÜ

 • 2022, E-portfoolio koostamine (3 ak.t), Innowise OÜ

 • 2022, Õppematerjalide loomine digivahenditega (8 ak.t), Politsei- ja Piirivalveamet

 • 2022, Uued suunad täiskasvanute koolituses (3 ak.t), BCS Koolitus OÜ

 • 2022, E-portfoolio koostamine (1,5 ak.t), Tallinna Muusika ja Balletikool

 • 2022, Koolitaja digioskuste arenguprogramm (79 ak.t), Innowise OÜ

 • 2022, Instructional Designer' Trainer Training, (104 ak.t), Erasmus+ EDIT projekt "Skilled Instructional Designers in Adult Education"

 • 2022, Õppimine ja õpetamine hübriidõppes (6 ak.t), Kõrgem Usuteaduslik Seminar

 • 2022, Töötuba: “Koolituse tulemuslikkuse hindamine digiõppes” (2 ak.t), EPALE Eesti

 • 2022, Zoomi kasutamine (3 ak.t), MTÜ Põhja-Eesti Koostöökogu

 • 2022, Blended Learning, Tallinna Polütehnikumi tellimusel, Erasmus+ projekti koolitus (2 ak.t)

 • 2022, E-portfoolio koostamine (3 ak.t), Innowise OÜ

 • 2022, Hybrid Learning, Vestifex OÜ tellimusel, Erasmus+ projekti koolitus (4 ak.t)

 • 2022, Täiskasvanute koolitaja väljaõpe. Digivahendid õppimiseks ja õpetamiseks (7 ak.t), Innowise OÜ

 • 2022, E-portfoolio koostamine (3 ak.t), Innowise OÜ

 • 2021, Digivahendite kasutamise koolitus TAI koolitajatele (6 ak.t), Tervise Arengu Instituut

 • 2021, Kaasamine veebipõhises õppes (6 ak.t), AS Onninen

 • 2021, Õppematerjalide loomine digivahenditega (8 ak.t), Politse- ja Piirivalveamet

 • 2021, E-õppe võimalused ja rakenduspraktikad (26 ak.t), Tervise Arengu Instituut

 • 2021, Ülevaade Zoom veebikonverentside platvormist (1 ak.t) Eesti Kultuuriseltside Liit

 • 2021, Kaasavate veebikoosolekute läbiviimine MS Teamsis (3 ak.t), Innowise OÜ

 • 2021, Täiskasvanute koolitaja väljaõpe. Digivahendid õppimiseks ja õpetamiseks (7 ak.t), Innowise OÜ

 • 2021 - 2022, Koolitaja digioskuste arenguprogramm (79 ak.t), Innowise OÜ

 • 2021, Kujundamine Canvaga, veebiseminar (1 ak.t), Innowise OÜ

 • 2021, Digioskuste arenguprogramm, Tallinna Tehnikakõrgkooli õppejõududele (30 ak.t)

 • 2021, Kuidas mõista noori tehnoloogiarikkas keskkonnas noortega töötava ettevõtjana? Digivahendid noorsootöös (16 ak.t), Tallinna Ülikool

 • 2021, Veebikeskkonnas koolitamise ja juhendamise koolitus (8 ak.t), Justiitsministeerium

 • 2021, Täiskasvanud õppija e-õppes (3 ak.t), Innowise OÜ

 • 2021, Digivahendid noorsootöös (6 ak.t), II osa, Saku vallavalitsus

 • 2021, Õppe läbiviimine distantsõppes, infoseminar (1 ,25 ak.t) Tallinna Tehnikakõrgkool

 • 2021, Täiskasvanute koolitaja väljaõpe (Mikroõppe läbiviimine) (7 ak t), Innowise OÜ

 • 2021, Digivahendid noorsootöös (6 ak.t), I osa, Saku vallavalitsus

 • 2021, Õppematerjalide loomine digivahenditega (12 ak.t), Innowise OÜ

 • 2021, Digivahendid õppimiseks ja õpetamiseks (14 ak.t), Täiskasvanute koolitaja väljaõpe, IV grupp, Innowise OÜ

 • 2021, Efektiivne noorsootöö (8 ak.t), Eesti Noorsootöötajate Kogu

 • 2021, Digivahendid hindamise läbiviimiseks (3 ak.t), Tallinna Ülikool Humanitaarteaduste instituut

 • 2021, Üliõpilaste kaasamisvõimalused veebiseminaril (4 ak.t), Tallinna Ülikool Humanitaarteaduste instituut

 • 2021, Õppematerjalide loomine digivahenditega (12 ak.t), Innowise OÜ

 • 2021, Noored ja noorsootöö tehnoloogiarikkas keskkonnas, (18 ak.t), Tallinna Ülikool

 • 2021, Kaasavate veebiseminaride ja -koosolekute kavandamine ja läbiviimine (4 ak.t), Eesti Töötukassa

 • 2021, E-portfoolio koostamise koolitus (4 ak.t), Innowise OÜ

 • 2021, Täiskasvanud õppija e-õppes (3 ak.t), Innowise OÜ

 • 2021, Märkmete haldamine Google Keep'ga, veebiseminar (1 ak.t), Innowise OÜ

 • 2021, Üliõpilaste kaasamisvõimalused veebiseminaril (4 ak.t), Tallinna Ülikool Humanitaarteaduste instituut

 • 2021, Kaasavate veebikoosolekute läbiviimine (3 ak.t), Eesti Muuseumiühing

 • 2021, Digivahendid kaasavate veebiseminaride läbiviimiseks (4 ak.t), Haridus- ja Noorteamet

 • 2021, Kaasavate veebiseminaride ja -koosolekute kavandamine ja läbiviimine (4 ak.t), Eesti Töötukassa

 • 2021, Õppematerjalide loomine digivahenditega (12 ak.t), Innowise OÜ

 • 2021, Digivahendid professionaalse arengu avaldamiseks, Haridusteaduste Instituudi õppejõududele (1 ak.t), Tallinna Ülikool

 • 2020 - 2021, Arenguprogramm kutseõpetajatele e-õppe ja kombineeritud õppe läbiviimise toetamiseks (30 ak.t), Tallinna Tööstushariduskeskus

 • 2021, Veebikoosolekute ja -seminaride läbiviimine (veebiseminar 2 ak.t), OneMed OÜ

 • 2021, Veebiseminaride läbiviimine Tartu Ülikooli Narva Kolledži õppejõududele (veebiseminar, 3 ak.t), Tartu Ülikool

 • 2020, Töötuba "Hübriidõppe läbiviimise hea tava", Tallinna piirkonna täiskasvanute koolitajate klubi (2 ak.t)

 • 2020, Veebikoosolekute ja -seminaride läbiviimine (veebiseminar, 3 ak.t), Tallinna Sadam

 • 2020, Töötuba "Veebiseminarid: kaasamine ja õppeprotsessi disain" (1,5 ak.t) Haridus- ja Noorteamet

 • 2020, Täiskasvanute koolitaja väljaõpe (Mikroõppe läbiviimine, III grupp) (7 ak t), Innowise OÜ

 • 2020, Täiskasvanud õppija e-õppes (veebiseminar 3 ak.t ), Innowise OÜ

 • 2020, Õpetamise toetamine kõrgkoolis: õpetamise arendamise analüüsimine ning selle demonstreerimine (4 ak.t), Tallinna Ülikool

 • 2020, Kaasamist võimaldavate digivahendite töötuba (1,25 ak.t), Ettevõtluskõrgkool Mainor

 • 2020, Veebikoosolekute ja -seminaride läbiviimine (veebiseminar 3 ak.t), Digitaalehituse klaster

 • 2020, Veebiseminaride läbiviimine Zoom keskkonnas (veebiseminar 4 ak.t), Viljandi Haigla

 • 2020, Digivahendid õppimiseks ja õpetamiseks (14 ak.t), Täiskasvanute koolitaja väljaõpe, III grupp, Innowise OÜ

 • 2020, Õppematerjalide loomine digivahenditega (16 ak.t), Innowise OÜ

 • 2020, Oskuslikuks Zoomi kasutajaks, HTI õppejõududele (4 ak.t), Tallinna Ülikool

 • 2020, Veebiseminaride läbiviimine, EEK Mainor õppejõududele (veebiseminar 3 ak.t)

 • 2020, Koolitusjuhtide arenguseminar, Haridus- ja Teadusministeerium (2 ak.t)

 • 2020, Kutseeksamiks ettevalmistuse koolitus (7 ak.t), Innowise OÜ

 • 2020, Veebiseminaride läbiviimine, Tervise Arengu Instituut koolitajatele (veebiseminar 3 ak.t), kaks toimumist

 • 2020, Täiskasvanute koolitaja väljaõpe (Mikroõppe läbiviimine, II grupp) V moodul (6 ak t), Innowise OÜ

 • 2020, Digivahendid õppetöös (veebiseminar, 4 ak.t), Saare Arenduskeskus SA

 • 2020, Digivahendid õppimiseks ja õpetamiseks (14 ak.t), Täiskasvanute koolitaja väljaõpe Innowise OÜ

 • 2020, Koolitaja digipädevused (veebiseminar, 3 ak.t), Innowise OÜ

 • 2020, Täiskasvanud õppija veebiseminaril (veebiseminar, 2 ak.t), Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutus

 • 2020, Täiskasvanud õppija e-õppes (veebiseminar, 3 ak.t), Innowise OÜ

 • 2020, Veebiseminaride kasutamine õppetöös (veebiseminar, 3 ak.t), Eesti Maaülikool

 • 2020, Veebiseminaride kasutamine õppetöös (veebiseminar, 3 ak.t), Eesti Maaülikool

 • 2020, Veebiseminaride kasutamine täiskasvanute koolituses (veebiseminar, 3 ak.t), Eesti Maksu- ja Tolliamet

 • 2020, Veebiseminar - vajadusest teostuseni (veebiseminar, 3 ak.t), Innowise OÜ

 • 2020, Veebiseminar - vajadusest teostuseni (veebiseminar, 3 ak.t), Innowise OÜ

 • 2020, Veebiseminaride kasutamine õppetöös (veebiseminar, 3 ak.t), Tallinna Tehnikaülikool

 • 2020, Kutseeksamiks ettevalmistuse koolitus (7 ak.t), Innowise OÜ

 • 2020, Täiskasvanud õppija õppimise eripärast, õppimise toetamiseks kasutatavatest tehnikatest, strateegiatest ja võimalustest (12 ak.t), Jõgeva, Rakvere, Võru ja Valga täiskasvanute gümnaasiumid.

 • 2020, Koolitajate koolitus (Mikroõppe läbiviimine, I grupp) V moodul (6 ak t), Innowise OÜ

 • 2020, Arvutid töö- ja igapäevaelus (32 ak.t), Omis OÜ

 • 2020, Kontoritarkvara koolitus (40 ak.t), Omis OÜ

 • 2020, E-portfoolio koostamine täiskasvanute koolitaja kutseeksamiks (6 ak.t),  Viljandi Täiskasvanute Gümnaasium

 • 2019, Õpetamise toetamine kõrgkoolis: õpetamise arendamise analüüsimine ning selle demonstreerimine (4 ak t), Tallinna Ülikool

 • 2019, Koolitajate koolitus (Digivahendite kasutamine koolituse ettevalmistamisel, läbiviimisel, hindamisel), III moodul (6 ak t), Innowise OÜ

 • 2019, Õppematerjalide loomine digivahenditega (6 ak t), Innowise OÜ

 • 2019, Õppijate kaasamist toetavad digivahendid, (6 ak t), Tallinna Ülikool

 • 2019, Digitaalsed koostöövahendid EMÜ tugipersonalile (6 ak t), Eesti Maaülikool

 • 2019, Nutikad digilahendused noorte kaasamiseks (8 ak t), SA Archimedes

 • 2019, Nutikad lahendused noorte kaasamiseks (2 ak.t, veebiseminar), SA Archimedes

 • 2019, Moodle kasutamine õppejõududele (6 ak t), Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia

 • 2019, Noorsootöö nähtavaks nutikate vahendite abil (16 ak t), SA Archimedes 

 • 2019, Kaasamist toetavad infotehnoloogilised vahendid (12 ak t), Rahvusraamatukogu

 • 2019, Kaasavate veebiseminaride läbiviimine, (16 ak t), Innowise OÜ

 • 2019, Õppejõud kui digivahendite kasutaja (6 ak t), Tallinna Ülikool

 • 2019, Kontoritarkvara koolitus (24 ak t), Omis OÜ

 • 2019, Nutikate tehnoloogiate kasutamine töös noortega (24 ak t), Tallinna Keskraamatukogu

 • 2018, E-õppe kasutamise võimalustest täiskasvanute koolituses, Koolituskeskus Vestifex (tellija HTM), 4 koolitusgruppi, koolitusmaht 32 ak.t, kokku 128 ak t.

 • 2018, Noorsootöö nähtavaks nutika noorsootöö abil (16 ak t), SA Archimedes

 • 2018, Efektiivne noorsootöö (16 ak t), Sa Archimedes

 • 2018, Digivahendite kasutamine õppetöö toetamiseks, ETKA Andras Meistriklass (6 ak t), ETKA Andras

 • 2018, Täiskasvanud õppija tasemeõppes, I moodul (16 ak t), Koolituskeskus Tungal (tellija HTM). Koolitusgrupid: Viljandi, Tartu, Pärnu, Tallinn, kokku 64 ak t.

 • 2018, Digivahendite kasutamine õppetöö toetamiseks Harjumaa koolitajatele (6 ak t), EPALE Eesti

 • 2018, Digivahendite kasutamine õppetöö toetamiseks Saaremaa koolitajatele (6 ak t), EPALE Eesti

 • 2018, Digivahendite kasutamine õppetöö toetamiseks Võrumaa koolitajatele (6 ak t), EPALE Eesti

 • 2018, Digivahendite kasutamine õppetöö toetamiseks Lääne-Virumaa koolitajatele (6 ak t), EPALE Eesti

 • 2018, Digivahendite kasutamine õppetöö toetamiseks kõrgkooli õppejõududele (6 ak t), EPALE Eesti

 • 2018, Täiskasvanute õpetamine e-õppe keskkonnas Moodle (6 ak t), Keskkonnaamet 

 • 2018, Nutika noorsootöö baasõpe (24 ak t), SA Archimedes

 • 2018, Nutika noorsootöö saadikute koolitus (40 ak t), SA Archimedes

 • 2017, Õppematerjalide loomine veebipõhiseks õppimiseks täiskasvanutele (16 ak t), Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus

 • 2017, Nutika noorsootöö baasõpe (24 ak t), SA Archimedes

 • 2017, Õppedisain täiskasvanute õpetamisel (4 ak t), AS Eesti Post

 • 2016, Tehnoloogia poolt toetatud õppimine organisatsioonis (6 ak t), Excellent Koolitus OÜ

 • 2016, Uued tööriistad õpetaja tööriistakohvris (4 ak t), Tallinna Teeninduskool

 • 2016, Täiskasvanute õpetamine e-õppe keskkonnas Moodle (4 ak t), Välisministeerium

 • 2015, Täiskasvanute õpetamine e-õppe keskkonnas Moodle (8 ak t), IT Koolituskeskus OÜ

 • 2015, E-õppe kasutamine täiskasvanute koolituses (40 ak t, e-õpe), IT Koolituskeskus OÜ

bottom of page