top of page

ÕPPEDISAIN JA HARIDUSTEHNOLOOGILINE NÕUSTAMINE

 • 2024 - praeguseni, õppedisainiteenus, Rahandusministeerium, kontaktisik: Mai Olde

 • 2024 - praeguseni, õppedisainiteenus, Tallinna Strateegiakeskus, kontaktisik: Annika Tammik

 • 2024 - praeguseni, väline õppedisaini ekspert ja koolitaja, projekt: Blended Learning in Forestry Education

 • 2023 - praeguseni, õppedisaini teenus. Digiriigiakadeemia, Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium, kontaktisik Hendrik Roland Helm

 • 2023 - 2024, õppedisaini teenus. Eesti Töötukassa, kontaktisik: Karin Kallas

 • 2023, one-pagerite koostamine. Haridus- ja Teadusministeerium, kontaktisik: Kairi Lõuk

 • 2023, õppedisaini teenus. E-riigi Akadeemia, kontaktisik Kristi Kivilo

 • 2023, õppedisaineri teenus. Rahandusministeerium, kontaktisik Mai Olde

 • 2022 - 2023, õppedisaineri teenus. TalTech, kontaktisik Birgy Lorenz2022a

 • 2022-2023, õppedisaini teenus. Digiriigiakadeemia, Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium, kontaktisik Karl Andreas Sprenk

 • 2021 - 2023, õppedisaineri teenus, EDIT projekt - Skilled Instructional Designers in Adult Education

 • 2021- 2023, õppedisaineri teenus. Avatud Meele Instituut, kontaktisik Reili Pae0-

 • 2021, õppedisaineri teenus. TalTech (Digiriigiakadeemia e-kursused, MKM tellimus), kontaktisik Silvia Lips

 • 2020 - 2021, õppedisaineri teenus. Innowise OÜ (HTM tellimus "VÕTA e-õppematerjalid"), kontaktisik Sigrid Aruväli

 • 2019-2020, õppedisaineri teenus. Tallinna Tehnikaülikool, kontaktisik Martin Toding

 • 2017 - 2019, õppedisaineri teenus. AS Eesti Post, kontaktisik Teele Päevalill

 • 2018, õppevideo stsenaariumi väljatöötamine. SA Innove tellimusel, kontaktisik Kadi Hajetski

 • 2017 – 2018, õppedisaineri teenus ja haridustehnoloogiline nõustamine.  Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus (EAS), kontaktisik Triin Veideman

 • 2015 – 2017, e-õppe arendamine.  Vabadusel, turvalisusel ja õigusel rajaneva ala suuremahuliste IT-süsteemide operatiivjuhtimise Euroopa ametis (eu-LISA)

 • 2009 - 2015, IT Koolituskeskuse OÜ, MS Office e-kursuste väljatöötamine

Õppedisain

Õppedisaini projektide näidised:
E-portfooliosse projektid

E-kursus: Skilled Instructional Designers in Adult Education.

7-osaline e-õppe moodulite õppedisain.

Digiriigi ABC

Digiriigi ABC kursuse õppedisain.

Andmete ABC kursuse õppedisain.

DKrattide ABC kursuse õppedisain.

2

Digiriigi teenuste arendamise ABC kursuse õppedisain.

1

Teenuste turvalisuse ABC kursuse õppedisain.

VÕTA hindajale kursuse õppedisain.

VÕTA taotlejale kursuse õppedisain.

VÕTA nõustajale kursuse õppedisain.

Õppevideo stsenaariumi loomine.

Haridustehnoloogiline konsultatsioon

 • 2020, haridustehnoloogiline tugi, Ettevõtluskõrgkool Mainor, kontaktisik Ly Hõbe

 • 2020, veebiseminaride läbiviimise tehniline tugi. Tervise Arengu Instituut, kontaktisik Terje Bachmann, Sirli Arro

 • 2020, veebiseminaride läbiviimise tehniline tugi. Eesti Rahvakultuuri Keskus, kontaktisik Eeva Kumberg

 • 2020, veebiseminaride läbiviimise tehniline tugi. Haridus- ja Teadusministeerium, kontaktisik Heleriin Jõesalu

bottom of page