top of page

MUUD TEGEVUSED

2023 - praeguseni, Eesti Koolitus- ja Konsultatsioonifirmade Liidu juhatuse liige

2019 – praeguseni, podcasti autor ja looja, Diginobe

2017 – praeguseni, Tallinna Ülikooli Haridusteaduste instituudi õppejõud

2013 – praeguseni Täiskasvanute koolitaja kutse kutsehindaja, ETKA Andras

2020 – 2023, Erasmus+ projekti „Oskuslik õppedisainer täiskasvanuhariduses“ ekspert ja koolitaja

2010 – 2023, asutaja- ja juhatuse liige, Eesti Täiskasvanukoolitajate Kogukond MTÜ

2020, projekti „Täiskasvanuhariduse edendamine ja õppimisvõimaluste avardamine“ tegevuse „Täiskasvanute täienduskoolituse kvaliteedi arendamine“ raames täienduskoolitusasutuste õppe kvaliteeti hindamine, Eesti Kõrg- ja Kutsehariduse Kvaliteediagentuur.

2017 – 2019, EPALE Euroopa täiskasvanuhariduse veebikeskkond, saadik. Kutsekoda, EPALE Eesti.

2018 – 2019, projekti "Täiskasvanute täienduskoolituse kvaliteedi arendamine“ raames fookusgrupi intervjuude läbiviimine, Eesti Kõrg- ja Kutsehariduse Kvaliteediagentuur

2019, projekti "Täiskasvanute täienduskoolituse kvaliteedi arendamine“ raames õppekavade hindamine, Eesti Kõrg- ja Kutsehariduse Kvaliteediagentuur

2019, projekti "Täiskasvanute täienduskoolituse kvaliteedi arendamine“ raames intervjuude kodeerimine, Eesti Kõrg- ja Kutsehariduse Kvaliteediagentuur

bottom of page